Afbestilling - ændring

Denne ændrings- og afbestillingsaftale koster 5% af lejemålets samlede pris.

Ved at tilkøbe denne aftale opnår De følgende 4 rettigheder:

Ændringsret

ind til 6 uger før feriestart kan De ændre lejeperioden, boligtype og ferieresidens uden yderligere omkostninger

Afbestillingsret

ind til 6 uger før feriestart kan De træde ud af lejemålet og få tilbagebetalt det indbetalte beløb (undtagen aftalens gebyr på 5% og administrationsgebyret - uanset årsagen til afbestillingen.

Sygeafbestilling

Helt frem til feriestart får De tilbagebetalt det indbetalte beløb (undtagen aftalens gebyr og administrationsgebyr) ved forhold (lægedokumenteret akut sygdom, tilskadekomst eller død hos den sikrede, dennes ægtefælle eller samlever, forældre, søskende eller børn), der indebærer, at sikrede ikke kan påbegynde rejsen.

Ferieafbrydelse

Ved afbrydelse af ferien i lejeperioden grundet forhold som nævnt i pkt. 3 gælder afbestillingsaftalen også. Sikredes lejebeløb for de dage opholdet ikke benyttes - fratrukken aftalens gebyr på 5%, administrationsgebyret og en selvrisiko på 25% - tilbagebetales.

Ændrings- og afbestillingsaftalen skal bestilles ved lejemålets indgåelsen

O B S

OBS!

Har De ikke indgået ændrings- og afbestillingsaftalen, kan lejeaftalen ikke umiddelbart opsiges eller ændres.

DOG

kan lejeboligen afbestilles indtil 6 uger før lejeperiodens start, hvor France Vacances tilbagebetaler depositum - fratrukken 10% af lejebeløbet og ekspeditionsgebyr på 300 Dkr. Foretager lejer afbestilling senere end 6 uger før lejepriodens start, er lejeren forpligtet til at betale den på lejebeviset anførte totalpris.

DOG

kan lejer ændre lejeperioden, boligtype eller/og ferieresidens ind til 6 uger før lejeperiodens start. Her opkræves et ændringsgebyr på 300,- kr og ny bekræftelse/kontrakt fremsendes.